Avgifter

Barn upp till 15år Medlemsavgift ingår


1400 kr / år

  800 kr/ vårtermin eller hösttermin Betalning via:


Plusgirot:    222842-7

Swish:        1230260877


Provträning är gratis för nya medlemmarBarn

1000 kr/ vårtermin eller hösttermin

1800 kr/ år

Svartbälte: 1400 kr/ år


Medlemsavgift 100 kr/år


Betalning via:


Plusgirot:    222842-7

Swish:        1230260877


Provträning är gratis för nya medlemmar Vuxna